รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 056-340206-7

ประกาศโดย: วิชาการ

การใช้โปรแกรมประยุกต์"การใช้งาน Google Drive,Google Docs,Google Sheet,Google Slide,Google form และGoogle Site”

ประกาศโดย: วิชาการ

#ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1

คู่มือการใช้งาน Prezi Pro สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

2

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ

3

สมุดบันทึกความดี 2/2561

4

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561

5

#