การใช้โปรแกรมประยุกต์"การใช้งาน Google Drive,Google Docs,Google Sheet,Google Slide,Google form และGoogle Site”

ประกาศโดย: วิชาการ

ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1 วันที่ 25-29 กันยายน 2561

ประกาศโดย: วิชาการ

ข่าวทั้งหมด >>
#ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1

คู่มือการใช้งาน Prezi Pro สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

2

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ

3

สมุดบันทึกความดี 2/2561

4

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561

5

#

ดูทั้งหมด >>