banner55
banner54
banner50
banner49
banner49
banner12
banner28
banner24
banner38
banner37
banner35
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

      ท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าคณะทำงานติดตามประเมินผลการยกระดับการจัดการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะทำงานฯ เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการนำร่องยกระดับการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ให้การต้อนรับ สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการซึ่งได้รับคำชื่นชมพร้อมข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

                  อาจารย์ศิริรัตน์ ฤทธิบูรณ์ กรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ บริษัทบีซีเนส เซอร์วิสเชส อัลไลแอนซ์ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ภายในงานมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำต่างๆ ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

      อาจารย์วรวุฒิ สุขะเสวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ นายวรชิต สิหิงษ์ นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
 
 

             อาจารย์วรวุฒิ สุขะเสวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหารคณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาไปบริการความรู้ด้านวิชาชีพ ได้แก่ การสาธิตการทำบาร์ม, สเปรย์นวดสมุนไพรจากผักตบชวาและรางจืด, สบู่น้ำอ้อย, เทียน,  สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง และยังสาธิตวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มประชาชนแม่บ้านและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์ ณ เทศบาลตำบลหนองเบน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้กาย-ใจ ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ที่สวนธรรมธาราศัย อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา ได้ซักถามเกี่ยวกับธรรมะ ได้ฝึกปฏิบัติสติเรียนรู้กายใจ การฝึกอยู่กับตัวเอง กิจกรรมเกมเกี่ยวกับการสังเกตตัวเองเพื่อฝึกการเคลื่อนไหว รู้ใจที่รู้สึกนึกคิด ค้นหาวิหารธรรมของตนเอง การเดินอย่างมีสติ เดินธรรมยาตรา การพูดคุยกับวิทยากรเพื่อซักถาม สรุปหลักการ วิธีการปฏิบัติการเรียนรู้กายใจในชีวิตประจำวัน แสดงละครการเจริญสติในชีวิตประจำวัน และทำจิตอาสาพัฒนาสวนธรรมเพื่อฝึกทำงานด้วยความรู้สึกตัวแบบใจอยู่กับจิตอยู่กับงาน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักการมาใช้ในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2565

    อาจารย์ศิริรัตน์ ฤทธิบูรณ์ กรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน” ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 เเละ ปวส.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวเเละสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยอาจารย์ฉัตรชัย ทศสอาด อาจารย์ศรีประไพ ม่วงพุ่ม เเละอาจารย์นันทิกา บุญอาจ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565.

banner 960x450 5
banner 960x450 3
previous arrow
next arrow
ไม่มีข้อมูลประกาศ
ไม่มีข้อมูลประกาศ

ปฏิทินการศึกษา

เมษายน 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
« มิ.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30