banner52
banner51
banner50
banner49
banner49
banner48
banner46
banner12
banner28
banner24
banner38
banner37
banner35
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

         ท่านอาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ      ชั้นสูงพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์           ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565

               ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2563 สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่สถานศึกษาในการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ จัดโดยสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน วิทยากร คือ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและทีมงาม เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2565

            วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษา ผู้เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังปัจฉิมโอวาทจากท่านผู้บริหารระดับสูง และผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตต่อผู้บริหารครู อาจารย์ อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ เป็นประธาน ในพิธี ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

       ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาของสถานศึกษา การวัดและประเมินผลนักเรียน-นักศึกษาในโครงการ จัดโดยสำนักความร่วมมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วิทยากรคือ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และทีมงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2656

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพแก่นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่ผ่านการฝึกฯ เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ ที่มีคุณค่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่รุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดโครงการนี้ขึ้นทั้งระบบออนไลน์และออนไซต์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดอบรมในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ” รูปแบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพด้านการบัญชีสำหรับนักศึกษาในอนาคต โดยวิทยากรคือคุณวรรณิศา กลิ่นชัย เจ้าของสำนักงานสอบบัญชี วรรณิศาการบัญชี ซีพีเอ แอนด์ ทีเอ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

banner 960x450 5
banner 960x450 3
previous arrow
next arrow
ไม่มีข้อมูลประกาศ
ไม่มีข้อมูลประกาศ

ปฏิทินการศึกษา

ตุลาคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
« มิ.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031