วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์จัดโครงการส่งลูกรัก ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564