วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “เทเหล้า เผาบุหรี่” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยในกิจกรรมมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมกันเทเหล้า เผาบุหรี่และสิ่งเสพติดต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านสิ่งเสพติดทั้งหลายในวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564