ขั้นตอนที่ใช้ในการสมัครเรียน

กรอกใบสมัครเรียนออนไลน์

รอติดต่อกลับจากวิทยาลัย

สอบสัมภาษณ์+รายงานตัว

ยินดีต้อนรับสู่การเป็นนักศึกษาใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1.ใบสมัคร ปวช ปวส ปกติ

2. ใบสมัคร ปวส.ทวิภาคี

3. ใบสมัคร ปวส.ภาคพิเศษ

4. หนังสือมอบอำนาจ

5. ข้อมูลสัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ปกครอง