คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดสันติธรรม และวัดดอนใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564