ท่านอาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงผลงาน และกิจกรรมเกมส์ต่างๆของแต่ละสาขาวิชารวมไปถึงการจัดการประกวด VIRIYALAI STAR CHALLENGES 2020 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ อาคารศิริวิริยะกุล 4