ท่านอาจารย์ดร. ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นประธานในงาน “สวัสดีปีฉลู สู่ความสุข ปี 2564 “ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง กล่าวคำอวยพรสวัสดีปีใหม่ พร้อมจับฉลากมอบของรางวัลให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ในรูปแบบความปกติใหม่ New Normal ณ ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564