การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน
  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้กับประเทศอาเซียน
ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
การแข่งขันต่อภาพ Jigsaw
การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย
การประกวดแววจิตรกร
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์
        การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word
        การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel
        การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Photoshop
การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Aeaop's fables)
การแข่งขันแสดงความสามารถ (Show of Talent)
การประกวดโฟล์คซอง

 

ขอเชิญส่งนักเรียน –-นักศึกษาเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานนิทรรศการ "โลกวิชาการงานอาชีพก้าวไกลสู่อาเซียน"
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
เกณฑ์การแข่งขัน
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
                  ยกเลิก