ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ  
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

คุณพ่อจรูญ ศิริวิริยะกุล และคุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล
ประธานกลุ่มบริษัทในเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์
ผู้ก่อตั้งในเครือ "วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์"
และ "มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา"

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

        
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์์เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ   เดิมตั้งอยู่ในบริเวณอันกว้างขวางกว่า 10 ไร่ ของมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ณ ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันเพิ่มรองรับการขยายจำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษา จึงได้ย้ายที่ตั้งแห่งใหม่รวมกับโรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์(เดิมเป็นโรงเรียนในเครือวิริยาลัยซึ่งทำการเปิดสอนระดับ ปวส.) มีที่ตั้งอยู่ที่ 14/10 หมู่ 10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์ 056-340206-7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2523 โดยคุณพ่อจรูญ - คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล ด้วยความดำริว่า "..ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน ของบ้านเมืองไทยเรา การศึกษาในแขนงอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเเยาวชนที่จะก้าวออกไปเป็นพลังของชาติในวันข้างหน้านอกจากนี้การสร้างสถาบันการศึกษาระดับนี้ในส่วนภูมิภาค ก็ยังเป็นการช่วยขจัดปัญหานักเรียนนักศึกษาหลั่งไหลเข้าไปหาที่ศึกษาต่อในเมืองหลวงซึ่งเป็นผลเสียอย่างยิ่งแก่เศรษฐกิจทั้งของส่วนบุคคลและประเทศชาติ และเมื่อคำนึงถึงสภาพสังคมในเมืองหลวงประกอบกับวัยและการพลัดพรากไปอยู่ห่างไกลจากบิดามารดาและผู้ปกครองของเยาวชนทั้งหลายก็ย่อมยังเป็น การเสี่ยงแก่การเกิดปัญหาสังคมขึ้นอีกด้วย.."
         ด้วยจุดกำเนิดและเจตนารมณ์เช่นนี้โรงเรียนพณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์จึงได้ก่อตั้งขึ้นและเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2523จวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารประกอบด้วยผู้อำนวยการคือ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล วท.บ.,(เกียรตินิยม) , พบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 

        


 

 
 
หน้าแรก
ประวัติวิทยาลัยฯ
หลักสูตรที่เปิดสอน
แนะนำคณะผู้บริหารระดับสูง
แผนที่ เส้นทาง
ระเบียบการนักศึกษาหอพักวิทยาลัยฯ
ทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ
ความภาคภูมิใจในรางวัลพระราชทาน
ปรัชญาการศึกษา
ผลงานนักศึกษา
งานห้องสมุด
ติดต่อ สมัครเรียน
งานวิจัย/บทความ
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวัดและประเมินผล
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายธุรการ การเงิน
ฝ่ายแนะแนวและประกันคุณภาพฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 14/10 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์ 056-340206-7. โทรสาร 056-340208 http://www.viriyalai.ac.th